Териториален обхват: Русе

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Дейности по ЗМВР: противопожарно обезопасяване

Адрес: Русе, ул. „Райко Даскалов“ № 11 тел.: 082/879 105 e-mail: obs_ruse@mail.bg

Ob6to_logo„Охрана и банков сервиз – Русе“ ООД притежава Лиценз № 1057/15.01.2007 г. за извършване на ЧОД на територията на област Русе. Осъществява денонощна физическа охрана на имуществото на физически и юридически лица, извършване на дейности по осигуряване на пожарната и аварийна безопасност на сгради и помещения на територията на цялата страна. Фирмата е сертифицирана съгласно стандарта за качество ISO 9001:2000.

Print Friendly, PDF & Email