Териториален обхват: Добрич и Варна

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Добрич, 9300 ул. „Белмекен“ № 12 вх. Б ап. 2  тел.: 058/664391

Ohrana_bankov_serviz„Охрана и банков сервиз – Добрич“ ООД е регистрирана през февруари 2004 г. в Добрич. Притежава Лиценз № 1080/29.01.2007 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на областите Варна и Добрич. Фирмата извършва охрана на физически и юридически лица; проектиране, монтаж и поддръжка на сигнално-охранителна техника, охрана със сигнално-охранителна техника на обекти на физически и юридически лица; трезорна/съхранение на пари и ценности/ и преброителна дейност; извършване на дейности по осигуряване на пожарна и аварийна безопасност на сгради и помещения; технологични съоръжения и инсталации, извършване на технически експертизи за пожари и аварии; проектиране, производство, внос, търговия, ремонт и поддръжка на изделия, машини и съоръжения, свързани с осигуряване на пожарната техника и гасителни средства; проектиране, разработване и внедряване на автоматизирани системи за охрана, пожароизвестяване и пожарогасене в обектите и др. Съуправители на дружеството са Велико Тодоров Великов и Тодор Великов Тодоров.

Print Friendly, PDF & Email