Териториален обхват: Хасково

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Димитровград, ул. „Георги Сава Раковски“ № 18 тел.: 0391/64821

Dimitrovgrad„Общинска охрана“ ЕООД притежава Лиценз № 467/04.01.2005 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на област Хасково. Охранителите осигуряват опазването на имущество на жителите на Димитровград и други населени места в общината, следят за спазването на Наредбите на Общинския съвет от всички жители на общината и не на последно място – охрана на обекти общинска собстеност и опазването и предотвратяването на посегателства върху селскостопанската продукция. Управител на дружеството от началото на 2013 г. е Живко Делчев.

Print Friendly, PDF & Email