Териториален обхват: Монтана

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Лом, 3600 ул. „Стефан Хаджийски“ № 8, ет. 2, ап. 3

Ob6to_logo„Норд секюрити“ ЕООД е регистрирана през януари 2012 г. в Монтана. Притежава Лиценз № 1729/26.01.2012 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на област Монтана. Фирмата извършва охрана на физически лица и обекти; покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид; външно-търговска дейност; превозни, спедиционни, складови и комисионни сделки; търговско представителство и посредничество; производство на стоки и селскостопанска продукция с цел продажба; лизингови, маркетингови и валутни сделки; туристически, ресторантъорски, хотелиерски, сервизни, информационни, консултантски, рекламни и други услуги. Собственик и управител на дружеството е Яна Анатолиева Георгиева.

Print Friendly, PDF & Email