Териториален обхват: София – Град, Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на мероприятия

Дейности по ЗМВР: (поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове)

Адрес: София, 1330 жк.“Красна поляна“, бул. „Възкресение“ № 13  ет. 1  тел/факс : 920 11 16

http://nikor-security.com

Nikor security„НИКОР“ ООД е създадена през 1995 г. и лицензирана за извършване на охранителна дейност с разрешение № 757/1996 г. „НИКОР“ ООД е охранителна фирма, чиято цел е да предоставя на клиентите си професионално, дискретно и ефективно обслужване по отношение на личната им безопаснот и/или охраната на техния бизнес. Предметът на дейност на „НИКОР“ ООД включва:  Охрана на обекти с технически средства; Физическа охрана на обекти – физически и юридически лица; Охрана при транспортиране на ценни товари и пратки; Охрана на концерти и масови мероприятия; Монтаж, ремонт и подръжка на климатични машини и апарати; Търговски и др. дейности. Управители на фирмата са Орлин Павлов и Николай Накев.

Print Friendly, PDF & Email