Териториален обхват: Търговище

Дейности по ЗМВР: сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители

Адрес: Търговище, 7700, ул. „Кюстенджа“ № 14, ет. 3, ап. 7   тел.: 0601/26 546

Ob6to_logo„Нико сан“ ООД е регистрирано през май 2012 г. в Търговище. Основният предмет на дейност на фирмата е обзавеждане на недвижими имоти, в т.ч. и с пожароизвестителни системи, системи за видеонаблюдение, сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители и др. Управител на дружеството е Николай Александров Илиев, който е и съсобственик, заедно с Александър Илиев Ангелов.

Print Friendly, PDF & Email