Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: с. Куртово, община Карлово, обл. Пловдив, 4369, ул. 11-та № 20

тел. 03138/2323 GSM: 0898 608 090

Ob6to_logo„Никълъс секюрити“ ЕООД е регистрирано през февруари 2013 г. в Пловдив. Притежава Лиценз № 2457/07.03.2013 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Фирмата извършва доставка, търговия, изграждане и поддържане на сигнално-охранителни системи, физическа охрана на обекти на физически и юридически лица, охрана със СОТ, инкасо, детективски услуги и др. Собственик и управител на дружеството е Никола Георгиев Ликов.

Print Friendly, PDF & Email