Териториален обхват: Варна, Република България

Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Варна, район Младост, п.код 9009, ул. МЛАДЕЖКА бл. 38 ет.6 ап.41

„НИК-ПОЛ 96“ ЕООД е регистрирана от Варненския окръжен съд (фирмено дело 1432 от 1996 г.). Едноличен собственик и управител на фирмата е Димитър Николов Георгиев. Фирмата се ползва с авторитет сред варненската общественост и бизнес средите.

Print Friendly, PDF & Email