Адрес: Димитровград

Териториален обхват: Хасково, Република България

Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на ценни пратки и товари

Print Friendly, PDF & Email