Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на ценни пратки и товари

Дейности по ЗМВР: противопожарно обезопасяване, поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове

Адрес: София, ул. „Силистра“ № 8 тел.: 02/969 02 60 Факс: 02/496 04 59

e-mail: chavdar.tomov@naftex.bg

nikolay.zlatkov@naftex.bg

naftex„Нафтекс Секюрити“ ЕАД притежава Лиценз № 622/17.06.2005 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Фирмата извършва охрана на обекти на железопътния транспорт, охрана на имуществото на физически и юридически лица, на сгради, помещения и стопански обекти. „Нафтекс Секюрити“ ЕАД е специализирано изключително в охраната на обекти, свързани с дистрибуцията на горива. Изгражда собствена национална радиомрежа (PMR), осигуряваща постоянна връзка и мобилност на охранителните групи. Разполага със собствен добре поддържан автомобилен парк. Към дружеството работят над 500 охранители с необходимата квалификация, умения и оборудване за охранителна дейност. Управители на дружеството са Николай Златков и Чавдар Томов.

Print Friendly, PDF & Email