Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗМВР: (поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове)

Адрес: Съединение ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ № 6 и град Пловдив УЛ. ВИКТОР ЮГО № 1А, тел: 0887544897, 0887665616

ЛОГОМСМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД е фирма занимаваща се с Проектиране, изграждане и сервизно обслужване на пожароизвестителни инсталации, пожарогасителни инсталации/обемно газово гасене, газсигнализаторни инсталации, евакуационно осветление, озвучителни инсталации и търговия с противопожарни съоръжения. Управители и собственици на фирмата са Атанас Меретев и Стефан Стефанов. Фирмата разполага с разрешително за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност № 163/01.06.2012 г. до 01.06.2017 г., за цялата страна.

Print Friendly, PDF & Email