Териториален обхват: София – град

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, 1408, кв.“Иван Вазов“, ул. „Бурел“ №44, ет. 4 ап. 7

GSM: 0897 075 512 и 0877 025 615 e-mail: monfors@abv.bg

http://monfors.alle.bg

Ob6to_logo„Монфорс“ ООД е регистрирано през октомври 2010 г. от СГС. Притежава Лиценз № 1553/27.10.2010 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на София. Фирмата предлага обектова и физическа охрана, доставка, проектиране и монтаж на електронни системи за сигурност, оборудване с технически средства за вътрешнофирмена сигурност, консултантски услуги и пр. Съсъбственици на дружеството са Кирил Стоянов Велков и Петър Василев Терзиев, който е и управител на фирмата.

Print Friendly, PDF & Email