Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на мероприятия, охрана на ценни пратки и товари

Адрес: София, 1220 ж.к.„Толстой”, бл.36, ет.1 тел.: 02/810 20 66
факс 02/8102061 е-mail: office@mobabg.com

http://www.mobabg.com

Logo_MOBA-1„МОБА“ ЕООД – София е образувано със Заповед No ЗТД – 64/25.11.2004 г. на Министъра на отбраната на Република България и е регистрирано с имущество частна държавна собственост. То е създадено с Решение No 1 от 02.12.2004 г., ф. д. № 13202/2004 г. на Софийски градски съд. Притежава Лиценз № 466/27.12.2004 г. за извършване на ЧОД на територията на цялата страна. Основната дейност на дружеството е извършване на охранителна дейност, осъществявана с невъоръжена и въоръжена охрана. Фирмата има регионални структури в градовете София, Пловдив, Плевен, Сливен, В. Търново и Варна. Дружеството се управлява и представлява от управителя Огнян Димитров Чалъков.

Print Friendly, PDF & Email