Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Столична община, гр. Нови Искър, 1282 ул. „Искър“ № 7

GSM: 0899 007 007 и 0898 886 602    e-mail: mgsecurity@abv.bg

MG_Security„МГ Секюрити“ ООД е регистрирана през септември 2012 г. в София. Притежава Лиценз № 2305/02.10.2012 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Фирмата извършва търговско представителство, охранителни услуги, консултантски услуги, проектантски услуги, авторемонтни услуги и др. Съсобственици на дружеството са Петя Георгиева Радкова и Габриела Илиева Славчева. Съуправители на дружеството са Габриела Илиева Славчева и Пламен Георгиев Иванов.

Print Friendly, PDF & Email