Териториален обхват: София – Град, Република България

Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на мероприятия, охрана на ценни пратки и товари

Адрес: София, 1164, ул. Елин Пелин №11 (партер ляво) тел.: (02) 964 00 40

факс: (02) 964 00 44 GSM: 0879 004 224; 0879 004 334

е-мail: sofia@isps-bg.com

http://www.isps-bg.com/

МУОСМЕЖДУНАРОДНИ УСЛУГИ ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ ЕООД е българска лицензирана компания за услуги в областта охраната и сигурността. В комплекса от услуги, който осъществява влизат: охрана на имуществото на физически и/или юридически лица, охрана на ценни пратки и товари, охрана на културно-масови мероприятия, проектиране, изграждане и абонаментно обслужване на технически системи за сигурност и контрол. Притежава  национален лиценз № 1337 съгласно ЗЧОД издаден от Национална служба „Полиция“, за извършване на пълния комплекс частни охранителни дейности, както и обучение и подготовка на професионални охранители за постова и персонална (лична) охрана. МЕЖДУНАРОДНИ УСЛУГИ ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ гарантира висок професионализъм на охраната, сериозната подготовка на служителите си, както и висока култура на обслужване. Основание за това дава качествения подбор на охранителния състав, както и опита на собствениците, които са работили с елитни служби в тази сфера в Израел и САЩ. Собственик и управител на фирмата е Ивайло Чавдаров Петров.

Print Friendly, PDF & Email