Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Габрово, 5300 ул. „Стефан Караджа“ № 3

metal_sec_gabrovo„МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД е частна българска охранителна фирма, предлагаща комплексни услуги за охрана и сигурност. Притежава лиценз  No 843/23.06.2006 г. за извършване на охранителна дейност на територията на цялата страна. Опитът и традициите ѝ в охранителната дейност предопределят лидерството ѝ в отделни региони. Служителите на фирмата са с дългогодишен опит, повечето бивши служители на МО и МВР, с доказани ръководни и организационни умения. „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД е представител на GPS Hunter  – модерната система за цялостно решение за управление и контрол на автомобилния парк. Системата включва следене, наблюдение и охрана в реално време както на превозни средства, така и на други подвижни или неподвижни обекти. Собственик на фирмата е Димитър Стефанов Друмчев, а управител – Денислав Христов Радославов.

Print Friendly, PDF & Email