Териториален обхват: София – град

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, Студентски град, бл. 15, ет. 4, ап. 400 тел.: 02/978 3352

Ob6to_logo„Мегапол 1“ ЕООД е регистрирана през юли 2003 г. в София. Притежава Лиценз № 934/10.11.2006 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на град София. Фирмата извършва охранителна дейност, организиране и провеждане на професионални курсове, търговия с промишлени и хранителни стоки и стоки за бита, търговия с цигари и алкохол, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство и др. Собственик и управител на дружеството е Ненко Великов Великов.

Print Friendly, PDF & Email