Териториален обхват: Варна

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Варна, район Одесос, 9000, ул. „Михаил Колони“ № 18 вх.В ет.1 ап.1

тел.: 052/612 774, Факс: 052/606 509, е-mail: MEGAFORCE@MBOX.CONTACT.BG

Ob6to_logo„Мега форс“ ЕООД е регистрирано през 1996 г. от Окръжен съд – Варна. Притежава Лиценз № 469/04.01.2005 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на област Варна. Фирмата извършва вътрешна и външна търговия, представителство и посредичество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, охранителна, транспортна, спедиторска, строителна и складова дейност, производство на селскостопански продукти. туристически услуги и свързани с тях дейности, ресторантъорство и хотелиерство, комисионна, консултанска, инжинерингова, маркетингова, инвестиционна и информационна дейности и услуги и др. Собственик и управител на дружеството е Валентин Генчев Манолов.

Print Friendly, PDF & Email