Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, район Триадица, 1463, ул. „Тунджа“ 32-34, вх. 1, ет. 2, ап. 6

тел.: 02/965 0051   и   02/965 0025 факс: 02/958 2862

е-mail: marshalbg@gmail.com

Ob6to_logo„Маршал секюрити“ ООД е регистрирана през юли 2006 г. в София. Притежава Лиценз № 944/10.11.2006 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Фирмата извършва денонощна и почасова персонална охрана, стационарна и мобилна защита с техническите средства на физически лица, охрана на обекти, физическа и техническа защита на движимо и недвижимо имущество на физически или юридически лица, дипломатически мисии и представителства на международни неправителствени организации, изграждане на сигнални аудио и видео инсталации и сигнално охранителна техника, внедряване и ползване на програми и апаратура за пълен мониторинг на охраняеми обекти, представителство и оборудване, подръжка и сервиз на специализирана техника за аудио и видео наблюдение, проучване доставка, изграждане, оборудване и подръжка на пожароизвестителни системи,противопожарна охрана на обекти, инкасова дейност, охрана на ценни пратки и товари, регионална и международна детективска дейност, фирмена сигурност, логистика и съдействие съгласно закона за частните съдебни изпълнители, охрана на мероприятия, курсове, обучение, квалификация и специализирано образование в областта на охранителните дейности. Управител на дружеството е Стефан Рачев Ангелов.

 

Print Friendly, PDF & Email