Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: с. Бресте, община Червен бряг, 5992, ул. „Георги Димитров“ № 47

GSM.: 0894 485 484   е-mail: tix_1800@abv.bg

Ob6to_logo„Марс-ТТ“ ЕООД е регистрирана през декември 2007 г. в София. Притежава Лиценз № 1267/04.03.2008 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Фирмата извършва производство, преработка и продажба на селскостопанска продукция, растениевъдство и животновъдство, селскостопански услуги чрез експлоатация, ремонт и поддръжка на селскостопанска техника, вътрешна и външна търговска дейност, охрана на физически и юридически лица, техническо обезпечаване на сигурността и детективски услуги, транспортни услуги и др. Собственик и управител на дружеството е Тодор Иванов Топчийски.

 

Print Friendly, PDF & Email