Териториален обхват: Видин

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Видин, 3700 ул. „Бдин“ № 24 вх. А тел.: 094/606 450

Mars_OOD„Марс“ ООД е регистрирана във Видин през 2000 г. Притежава Лиценз № 929/30.10.2006 г. за извършване на частна охранителна дейност в област Видин. Фирмата извършва охранителна дейност, охрана на физически и юридически лица, охрана на лица и обекти, търговска дейност, покупко-продажба на стоки с цел продажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, производствена и търговска дейност и др. Управител на дружеството е Деница Иванова Любенова, която е и съсобственик заедно с Любен Иванов Иванов.

Print Friendly, PDF & Email