Териториален обхват: Видин

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Видин, ул. „Бдин“ № 24 вх. А  тел.: 094/606 450

Mars_OOD„Марс – 2003“ ЕООД е регистрирана през 2003 г. във Видин. Притежава Лиценз № 838/23.06.2006 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на област Видин. Фирмата извършва охранителна дейност, покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид; строеж и покупка на недвижими имоти с цел продажбата им или отдаване под наем; търгавска дейност и др. Собственик и управител на дружеството е Иван Любенов Иванов.

Print Friendly, PDF & Email