Териториален обхват: София – град

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Пловдив, район „Източен“, п.код 4006, ул. „Славянска“ № 93, ет. 16 тел./факс: 032/678 707

GSM: 0895 558 331 еmail: marina_inkaso@mail.bg

Marina Grup„Марина Сикрет груп“ ЕООД е регистрирана през август 2005 г. и е част от “МАРИНА СЕКЮРИТИ ГРУП”, основано през 1991 г. от Любомир Антонов. Притежава Лиценз № 678/29.09.2005 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на София. Фирмата е с дългогодишен опит в извършване охрана на финансови институции, търговски обекти, хипермаркети, промишлени предприятия и стопански обекти. В осъществяването на дейността фирмата се стреми в прецизност и професионално изпълнение на договорните задължения, коректност в партнирането, за браншова обхватност на охраняваните обекти, за комплексно съчетаване на физическата с техническата охрана, за структорна възможност да се поемат за охрана обекти, в което и да е населено място на територията на страната. Собственик и управител на дружеството е Наташа Георгиева Антонова.

Print Friendly, PDF & Email