Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на ценни пратки и товари

Адрес: Пловдив, ул. „Славянска“ №93 тел. 032/62 87 07; GSM: 0884 333 571;

0895558333; 0895558331 e-mail: marina_inkaso@mail.bg

www.brothers-security.com

Marina GrupМарина Инкасо Груп“ ЕООД е от 1995 г. на пазара на охранителните услуги, с натрупан сравнително богат опит в транспортирането и охрана на ценни пратки от търговски и промишлени вериги, банкови и небанкови институции. Дружеството е част от „МАРИНА СЕКЮРИТИ ГРУП“, основана от Любомир Антонов. Фирмата отговаря на съвременните изисквания и критерии в областта на охраната и сигурността, което я прави безспорен лидер на пазара. Инкасовата дейност се извършва със специализирани бронирани автомобили при спазване изискванията на Наредба I – 121/2004г. на МВР. В зависимост персоналните изисквания на клиентите и съгласно законовата уредба за частна охранителна дейност се изготвя необходимата документация, регламентираща транспорт и охрана на ценни пратки и функционалните задължения на служителите от екипите. Собственик и управител на дружеството е Наташа Георгиева Антонова.

Print Friendly, PDF & Email