Териториален обхват: Пловдив

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Пловдив, район Централен, п.код 4000, ул. „Атанас Каменаров“ № 15-17

тел. 032/628 707 и 032/629 188 GSM: 0895 558 331

Marina Grup„Марина груп 2011“ ЕООД е регистрирана през ноември 2011 г. от Окръжен съд – Пловдив. Притежава Лиценз № 2431/28.01.2013 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на област Пловдив. Предметът на дейност на дружеството включва охранителни услуги, охрана на имущество на физически или юридически лица и др. Собственик и управител на дружеството е Наташа Георгиева Антонова.

Print Friendly, PDF & Email