Териториален обхват: Пловдив

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Пловдив, район Западен, п.код 4015, ул. „Дрян“ № 4, ет. 3

Marina Grup“Марина-81С” ЕООД е регистрирана през април 1995 г. и е част от “МАРИНА СЕКЮРИТИ ГРУП”, основано през 1991 г. от Любомир Антонов. Притежава Лиценз № 1095/06.02.2005 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на област Пловдив. Фирмата е с дългогодишен опит в извършване охрана на финансови институции, търговски обекти, хипермаркети, промишлени предприятия и стопански обекти. В осъществяването на дейността фирмата се стреми в прецизност и професионално изпълнение на договорните задължения, коректност в партнирането, за браншова обхватност на охраняваните обекти, за комплексно съчетаване на физическата с техническата охрана, за структорна възможност да се поемат за охрана обекти, в което и да е населено място на територията на страната. Собственик и управител на дружеството е Наташа Георгиева Антонова.

Print Friendly, PDF & Email