Териториален обхват: Пловдив, Република България

Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Пловдив, ул. „Славянска“ № 93 тел./факс: 032 / 62 87 07 GSM: 0884 333 571; 0895558331 еmail: marina_inkaso@mail.bg

www.brothers-security.com

Marina Grup„Марина 81Л“ ЕООД е част от „МАРИНА СЕКЮРИТИ ГРУП“, основано през 1991 г. от Любомир Антонов. Фирмата е с дългогодишен опит в извършване охрана на финансови институции, търговски обекти, хипермаркети, промишлени предприятия и стопански обекти, културни институти, здравни и учебни заведения, както и други по-малки обекти независимо от местонахождението им в страната. Дружеството отговоря на всички съвременни изисквания и критерии в областта на охраната и сигурността, което го прави безспорен лидер на пазара. В осъществяването на дейността фирмата се стреми в прецизност и професионално изпълнение на договорните задължения, коректност в партнирането, за браншова обхватност на охраняваните обекти, за комплексно съчетаване на физическата с техническата охрана, за структорна възможност да се поемат за охрана обекти, в което и да е населено място на територията на страната.

Print Friendly, PDF & Email