Териториален обхват: Велико Търново

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: България, област Велико Търново, община Велико Търново, град Велико Търново, 5000, улица „Никола Кабакчиев“ №1

b_10177164039a6f94611e8640fed16b68„Мания Груп Секюрити“ е еднолично дружество с ограничена отговорност с лиценз за извършване на частна охранителна дейност №1434, издаден на 23.09.2009. Извършване на охранителна дейност на регионално ниво и покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, са основни предмети на неговата дейност. Управител и едноличен собственик на капитала е Станислав Николов Кърпачев.

Print Friendly, PDF & Email