Териториален обхват: Стара Загора

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Стара Загора, ул. „Генерал Гурко“ № 24, ет. 1 тел.: 042/230 054 факс: 042/230 037

Mach2„Мах 2 България“ ООД е регистрирано през март 2011 г. в Стара Загора. Притежава Лиценз № 2497/24.04.2013 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на област Стара Загора. Дейности на тази смесена българо-германската фирма са: промишлено-монтажни услуги, индустриални монтажи и персонални услуги, производство, машиностроене, корабостроене и ремонт, строително-монтажни дейности, транспортна дейност, предоставяне на работен ресурс за постоянна и временна заетост, тестване за професионална пригодност, посредничество на български и чуждестранни фирми и лица, импорт и експорт и др. Управители на дружеството са Цанка Пенева Митева, Ралф Щарке и Томас Кринке.

Print Friendly, PDF & Email