Териториален обхват: Стара Загора

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Бургас 8000, ул. „Цариградска“ № 22, ет. 1, ап. 3 GSM: 0887 797 947

Mags 2009„Магс Секюрити“ ЕООД е регистрирано през април 2009 г. в Бургас. Притежава Лиценз № 2477/28.03.2013 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на област Стара Загора. Дейности, които извършва фирмата са доставка, търговия, изграждане и поддържане на сигнално-охранителни системи, физическа охрана на обекти, на физически и юридически лица, охрана със сигнално-охранителна техника на обекти на физически и юридически лица, вътрешно и външнотърговска дейност; стопанисване и отдаване под наем на помещения, паркинги и гаражи и др. Управител на дружеството е Ангел Петков Иванов.

Print Friendly, PDF & Email