Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, ул. Сребърна № 5, вх. В, ет. 5, ап. 25, тел. 02 8501003

Ob6to_logo21Магнум Секюрити ЕООД има лиценз за извършване на частна охранителна дейност от 22.02.2007 г. с №1115. Фирмата се занимава с охрана на имуществото на физически или юридически лица при спазване изискванията на закона, вътрешна и външна търговска дейност във всички разрешени от закона форми и с всички видове стоки, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, консултантска дейност, мениджмънт, маркетинг и реклама, както и всякаква друга дейност или услуга, за която няма законова забрана. Управител на фирмата е Ангел Пенов.

Print Friendly, PDF & Email