Териториален обхват: Стара Загора

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес:  район Средец, п.код 1000, бул. „Витоша“ № 25, ет. 6  тел.: 02/986 9990, факс: 986 9991

GSM: 0898 704 972  e-mail: m_strong@mail.bg

Ob6to_logo„М – Стронг“ ЕООД е регистрирана през октомври 2004 г. от СГС. Притежава Лиценз № 2459/07.03.2013 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на област Стара Загора. Основен предмет на дейност на фирмата е Общо строителство на сгради и строителни съоръжения. Управители на дружеството са Недко Асенов Младенов и Васил Генчев Генчев.

Print Friendly, PDF & Email