Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Търговище, ул. Цар Освободител 34/А/1/1  тел. (0601) 65 239 GSM: 0888 513 218; 0899 825 880

е-mai: lovec01@abv.bg

Lovec-01Фирмата „Ловец-01“ е регистрирана през 2002 г. и има лиценз за ЧОД на територията на цялата страна. Извършва физическа охрана, широк спектър от детективски услуги и дискретни проучвания, консултантска и друг вид дейности. Фирмата е внедрила и прилага стандарт за качество ISO 18001:2007. Фирмата също така инсталира СОТ, специализирана видеоапаратура за наблюдение, паник-бутони и др. Управител на „Ловец 01“ ЕООД е Петър Петров.

 

 

Print Friendly, PDF & Email