Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Варна, 9023, ж.к. „Вл. Варненчик“, бл.20 вх. 14, ап. 12

тел.: 052/699 63  GSM: 0876 154 002  e-mail: vbs_@abv.bg

Varna Best Security„Варна бест секюрити“ ЕООД е регистрирана през януари 2013 г. във Варна. Притежава Лиценз № 2356/07.03.2013 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Фирмата извършва доставка, търговия, изграждане и поддържане на сигнално-охранителни системи, физическа охрана на обекти на физически и юридически лица, охрана със СОТ и др. Собственик и управител на дружеството е Ирена Енева Стоянова.

Print Friendly, PDF & Email