Териториален обхват: Стара Загора

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Стара Загора, 6000, ул. „Пазарска“ №13, ет. 2

 

Ob6to_logo21„Лайф Гард 88“ е еднолично дружество с ограничена отговорност с лиценз за частна охранителна дейност №2600 от 25.10.2013. Основни предмети на неговата дейност са покупка на вещи и стоки с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид, продажба на вещи – собствено производство, комисионна, спедиционна (без поща), складова, лизингова дейност, дейност на търговско представителство и посредничество, външнотърговска дейност, както и всяка друга незабранена от закона търговска дейност след получаване на съответно разрешение, ако такова се изисква. Управител и едноличен собственик на капитала е Виктор Тенчев Антров.

Print Friendly, PDF & Email