Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, район Овча купел, п.код 1618, ул. „Коломан“ № 1 тел.: 02/956 9475 факс: 02/956 9453

е-mail: daga.co@abv.bg

Krotal_security„Кротал секюрити“ е регистрирана през март 1998 г. в София. Притежава Лиценз № 922/30.10.2006 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Предмет на дейност на фирмата са физическа охрана (въоръжена, невъоръжена) на юридически и физически лица и обекти, охрана на парични и други видове ценности – инкасо, техническа охрана – проектиране, монтаж и поддръжка на сигнално-охранителна техника, издирвателна (детективска) дейност, търговия в страната и в чужбина със специални средства и съоръжения, разрешени със закон, представителство, посредничество и агентство в полза на местни и чуждестранни физически и юридически лица.Собственик на дружеството е Георги Каменов Ананиев, а представляващ управител е Надежда Костадинова Ананиева.

Print Friendly, PDF & Email