Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на мероприятия, охрана на ценни пратки и товари

Адрес: София, ул. „Хайдушка поляна“ 8 тел. 955 20 44, 0879 350 350 е-mail: office@kronsecurity.com

http://www.kronsecurity.com

Kron Sec„Крон Секюрити“ ЕООД е лицензирана за извършване на охранителна дейност на територията на Република България с лиценз № 1277/02.04.2008 г. на ДНСП – МВР. Фирмата разполага с добре обучени и професионално подготвени кадри, с високо чувство на отговорност към поставените за изпълнение задачи по охраната на лица и обекти. „Крон Секюрити“ ЕООД има разгъната организационна структура на територията на цялата страна, осигуряваща широк обхват на дейности и разполага с модерна методика за комплексна охранителна дейност, съобразена със съвременните концепции за сигурност. Управител на „Крон Секюрити“ ЕООД е о.з. ген. Кирил Радев.

 

Print Friendly, PDF & Email