Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на мероприятия, охрана на ценни пратки и товари

Адрес: Стара Загора, ул. „Новозагорско шосе“ 6 тел.: 042/ 690 459; 042/ 690 489 факс: 042/ 690 469 GSM: 088 8753 944
е-mail: office@kremak.com и kremak@abv.bg

www.kremak.com

Kremak“Кремък” ЕООД – гр. Стара Загора съществува от 1992 г. Днес тя е най-голямата фирма за въоръжена охрана на територията на югоизточна България. Притежава национален лиценз за охранителна дейност. Фирмата е сертифицирана по закона за защита на класифициранатаинформация и има създадена регистратура с уникален номер и ниво на класификация “Секретно”. Притежава лиценз за радио честота за свръзка, валидна за територията на цялата страна. Във фирма “Кремък” ЕООД работят на постоянен трудов договор над 1000 охранители. “Кремък” ЕООД е сертифицирана по системата за качество ISO 9001: 2008 и системата за здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007. „Кремък ЕООД” е специализирана в изграждане на системи за видеонаблюдение, техническа и физическа охрана на фотоволтаични паркове.

Print Friendly, PDF & Email