Териториален обхват: Бургас

Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на ценни пратки и товари

Адрес: гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг“ 8230, централна алея „Кубан“, централен офис „Краун Чейнч“

е-mail: odit_bs@mail.bg

Kraun_change„Краун чейнч секюрити“ е регистрирано през февруари 2013 г. в Бургас. Притежава Лиценз № 2471/21.03.2013 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на област Бургас. Фирмата извършва охранителна дейност – охрана на имущество на физически и юридически лица, на сгради, помещения и търговски обекти, включително и на бюра за обмяна на валута, охрана на ценни пратки и товари, лична (персонална) охрана на физически лица, охрана с помощта на сигнално-известителна техника, проектиране, монтиране, използване и поддържане в обекти на юридически и физически лица на съответната техника за тяхното опазване, защита, сигнализиране и проверка на получаваните алармени сигнали. Собственик на дружеството е Костадин Иванов Толев, а управител – Станимир Валентинов Георгиев.

Print Friendly, PDF & Email