Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, 1505 София, бул. Черни връх № 47  тел.: 02/960 0907  факс: 02/960 0908

Print Friendly, PDF & Email