Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на ценни пратки и товари

Адрес: София, ул. „Асен Йорданов“ № 8 ет. 6 тел. 02/9785956 факс: 02/9780294

GSM: 0888 444 422 e-mail: kosalfa@yahoo.com

http://www.kosalfa.com/

Ob6to_logo„Кос Алфа“ ООД притежава Лиценз № 918/11.10.2006 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Фирмата е с основен предмет на дейност строителство и ремонт на пътни обекти, зимно поддържане на пътищата, но извършва и охранителни и консултантски услуги. Членува в Камарата на строителите в България. Управител на дружеството е Здравко Георгиев Василев.

Print Friendly, PDF & Email