Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, район Връбница, п.код 1229, ЖК. Връбница-1, бл. 527, вх. 3, ет. 4, ап. 197

GSM: 0885 900 703, 0885 900 708; e-mail: office@csmsecure.com

2014.11.14_Korus„Корус“ ООД е регистрирано през март 2011 г. в София. Притежава Лиценз № 1612/26.05.2011 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Фирмата извършва консултантска дейност в сферата на сигурността и охраната, управление на дейности, свързани със сигурността и отбраната, доставка, търговия, изграждане и поддържане на сигнално-охранителни системи, физическа охрана на обекти на физически и юридически лица, охрана със СОТ и др. Управител на дружеството е Илиян Йорданов Петков, който е и съсобственик, заедно с Веска Георгиева Загорова и Витан Илиев Тодоров.

Print Friendly, PDF & Email