Адрес: Нова Загора

Териториален обхват: Сливен, Стара Загора, Хасково

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Print Friendly, PDF & Email