Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, 1750, жк Младост-1, бул. „Йерусалим”, бл.24, офис № 1 тел.: +359 2 974-59-30, 974-59-31, 974-59-32 факс: +359 2 974-59-29 e-mail: kof@certusbg.com

www.certusbg.com

Certus“КООПЕРАТИВНА ОХРАНИТЕЛНА ФИРМА” ООД е регистрирана в Софийски градски съд – фирмено дело № 6879/2001г. Притежава Лиценз за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна № 444/26.07.2005 г. Наследник е на „ЦЕРТУС” ЕООД – една от първите охранителни фирми в страната, основана през 1991 г. Дейността на “КОФ” ООД се извършва под търговската марка „ЦЕРТУС”, регистрирана в Патентното ведомство на Република България под № 47434, която се поставя на фирменото облекло на охранителите, на стикери на фирмата и други отличителни знаци. „КОФ” ООД е специализирано дружество за комплексна охрана. Охранява обекти на територията на цялата страна, в т.ч. имущество на юридически и физически лица, на сгради, помещения и стопански обекти, банки и финансови институции, търговски и индустриални обекти, бизнес центрове, хотели, бензиностанции, офиси на фирми, културни институти, здравни заведения, магазини, частни домове, вили и други, нуждаещи се от защита. Дружеството има изградени свои представителства в почти всички по-големи областни центрове в страната. Собственик и управител на фирмата е Ирина Божилова.

Print Friendly, PDF & Email