Адрес: София

Териториален обхват: София – Град

Дейности по ЗМВР: пожарогасителна дейност, спасителна дейност

Print Friendly, PDF & Email