Териториален обхват: София – град

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, 1164, район “Лозенец”, бул. “Джеймс Баучер” № 20

GSM: 0889 310 006

Ob6to_logo„Контрол – 98“ ЕООД е регистрирано през март 1998 г. в София. Притежава Лиценз № 227/29.06.2004 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на София. Фирмата извършва охранителна дейност, доставка, монтаж и поддръжка на пожароизвестителна и сигнално-охранителна тепника, телефонни централи, техника за контрол на достъпа, електрообзавеждане, организиране на курсове по спортна подготовка и др. Собственик и управител на дружеството е Божидар Димов Димов.

Print Friendly, PDF & Email