Териториален обхват: Търговище

Дейности по ЗМВР: сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители, поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове

Адрес: Търговище, 7700, ул. „Петра“ № 4, ет. 1, ап. 2 GSM: 0894 472 551

Ob6to_logo„Консулт сервиз“ ЕООД е регистрирано през август 2007 г. в Търговище. Предоставя консултантски услуги по пожарна безопасност, продажба на противопожарно оборудване, защитни облекла и аксесоари, обслужване и сервиз на пожарогасители, известителни системи и системи за видеонаблюдение и др. Собственик и управител на дружеството е Илия Пенчев Илиев.

Print Friendly, PDF & Email