Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Пловдив, жк. Тракия бл. 171, партер тел.: 032/685048;факс: 032/218800

GSM: 0885 277 999 e-mail: kompas_security@abv.bg

kompas-security“Компас Секюрити 1” ЕООД притежава Лиценз № 1360/13.01.2009 г. за извършване на ЧОД на територията на цялата страна. Дружеството разполага с необходимите ресурси и технологични възможности за осъществяване на надеждна и професионална охрана. Дружество има богат опит в обезпечаване на охраната, вътрешния ред и сигурността на концертни мероприятия, както и на частни празненства и коктейли на територията на столицата и страната. Фирмата разполага и с необходимите охранителни заграждения (барикади), съобразени с европейските стандарти. Охраната се осъществява от униформени служители, лицензирани съгласно ЗЧОД. Управител на дружеството е Пламен Бешков.

Print Friendly, PDF & Email