Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, ж.к. Зона Б-5, бл.9, вх. А тел.: 02/822 0303

Komandos_security_group„Командос – секюрити груп“ ООД е регистрирано през ноември 2006 г. в София. Притежава Лиценз № 976/05.12.2006 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Фирмата извършва охрана на имущество на физически и юридически лица, на сгради, помещения и стопански обекти, охрана и детективска дейност и свързаната с тях подготовка на кадри – карате курсове, тренировъчни полигони, охрана с помощта на сигнално-известителна техника – СОТ, организация и провеждане на курсове по система за обучение на охранители, по психологическа пригодност, по радиочестоти и други свързани с охранителната дейност. Управител на дружеството е Красимира Георгиева Борисова, която е и съсобственик, заедно с Борис Стоянов Борисов.

Print Friendly, PDF & Email