Териториален обхват: София – Град, Република България

Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, бул. Джеймс Баучер № 71. тел.: 02 862 30 76. Факс: 02 862 30 76

Komando logo„Командо“ ЕООД е създадено през 2000 г. Притежава безсрочен национален лиценз за частна охранителна дейност на обекти на територията на цялата страна и сертификат по ISO 9001-2000. Основните дейности, които развива дружеството, са охрана на физически лица, инкасова дейност, консултации по фирмена сигурност, системи за контрол на достъпа, охранителни обследвания и др. Фирмата се ръководи от бивши служители на Специализирания отряд за борба с тероризма при МВР. Управител на „Командо“ ООД е Михаил Симов.

Print Friendly, PDF & Email